Mikroregion Litovelsko

IČ: 71207058
Vznik: 25.02.2004
Sídlo svazku obcí: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Orgány svazku obcí:

 • předseda a místopředseda
 • valná hromada
 • rada mikroregionu

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Viktor Kohout Bezručova 923/11, Litovel, PSČ 784 01 předseda 05.12.2018
Mgr. Marta Husičková Komenského 306, Náměšť na Hané
PSČ 783 44
místopředseda 08.12.2010
Bc. Kamila Navrátilová Cholina 231, PSČ 783 22 člen rady mikroregionu 05.12.2018
Arnošt Vogel 783 21 Haňovice 32 člen rady mikroregionu 25.02.2004
Ing. Radovan Vašíček Havlíčkova 696, Litovel, PSČ 784 04 člen rady mikroregionu 25.02.2004
Marek Ošťádal Mezice 16, Náklo, PSČ 783 32 člen rady mikroregionu 03.12.2014
Ing. Michal Tichý Rudé armády 242, Senice na Hané
PSČ 783 45
člen rady mikroregionu 26.05.2017

Způsob jednání za svazek obcí:

Za svazek obcí jedná a vystupuje navenek předseda nebo místopředseda nebo jiná osoba předsedou nebo místopředsedou sdružení k tomu písemně zmocněna. Podepisování za svazek se děje tak, že v názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda sdružení a jeden člen rady mikroregionu.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.

2. Další společné aktivity k následujícím účelům:

 • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání,
 • řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
 • společná péče o památky v mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
 • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti), k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu,
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpora řešení dopravní obslužnosti týkajících se více obcí,
 • spolupráce a výměna zkušeností mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU,
 • spolupráce při zpracování projektů pro programy vypsané EU a při zajišťování jejich financování z prostředků EU nebo jiných dotačních zdrojů,
 • vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především protipovodňová opatření, dále oblast odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků,
 • zemědělského i nezemědělského podnikání,
 • nezaměstnanosti,
 • spolkové činnosti,
 • rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
 • společná péče o památky na území dobrovolného svazku,
 • využití obnovitelných zdrojů energie,
 • podpora a marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpora řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí,
 • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU, vzájemná pomoc pří třídění a skladování tuhého domovního odpadu, biologicky rozložitelného komunálního odpadu, budování kompostáren, skladování a likvidace nebezpečného odpadu.

3. Spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy v Olomouci.

4. Jednání s peněžitými ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.


Poslední změna 26. 02. 2019 13:09:29