Mikroregion Hranicko

IČ: 70961051
Vznik: 27.03.2000
Sídlo svazku obcí: Tř. 1. máje 328, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Orgány svazku obcí:

 • valná hromada
 • předseda svazku, místopředseda
 • rada svazku
 • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Jaroslav Šindler Partutovice 107, PSČ 753 01 předseda 28.11.2018
Ing. Júlia Vozáková U Hřiště 243, Hustopeče nad Bečvou
PSČ 753 66
místopředseda 28.11.2018

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek a je statutárním orgánem svazku. V době nepřítomnosti je předseda svazku zastupován místopředsedou svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku obcí je:

 1. realizace aktivit v oblasti ekonomického rozvoje,
 2. rozvoj venkova a kvality života,
 3. rozvoj cestovního ruchu,
 4. rozvíjení kulturních a historických hodnot regionu,
 5. všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území,
 6. propagace svazku a jeho zájmového území,
 7. vzdělávací aktivity
 8. vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí.
 9. společný postup k řešení programů regionální politiky Olomouckého kraje, ČR, případně EU
 10. spolupráce s regionálními, národními a nadnárodními orgány a institucemi.

Jde především o činnosti, které povedou k řešení problémů:

 1. zemědělského i nezemědělského podnikání,
 2. nezaměstnanosti,
 3. spolkové činnosti,
 4. rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
 5. společná péče o památky na území dobrovolného svazku,
 6. využití obnovitelných zdrojů energie,
 7. podpora a marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
 8. společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 9. podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 10. podpora řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí,
 11. spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU, vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, biologicky rozložitelného komunálního odpadu, budování kompostáren, skladování a likvidace nebezpečného odpadu,
 12. svazek zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zajišťuje jeho činnost pro členské obce svazku,
 13. administrativní činnosti společné pro více obcí.


Poslední změna 11. 01. 2019 12:49:15