Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana

Mgr. Dalibor Horák, 2. náměstek hejtmana

Dalibor Horák se narodil 4. června 1965 a od roku 1970 žije v Uničově, vychodil zde základní školu a absolvoval gymnázium. Po maturitě krátce pracoval v zemědělském družstvu, po uvolnění společenských poměrů v roce 1990 začal jako jeden z prvních živnostensky podnikat. Tato více než desetiletá životní zkušenosti mu dodává rozhled i mimo sféru veřejné správy. Členem Zastupitelstva města Uničova byl poprvé zvolen v roce 1994 a členem tohoto orgánu je dodnes. Mezi lety 2002–2016 stál jako místostarosta a starosta v čele města.

Také jeho zkušenosti s regionální politikou jsou dlouhodobé, členem Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje byl poprvé zvolen v roce 2004. Po krajských volbách v roce 2016 byl zvolen náměstkem hejtmana pro zdravotnictví. V průběhu posledních čtyř let dostal tento resort na novou úroveň, když se mu podařilo úspěšně vyřešit resty z minulého období. Stabilizoval provoz heliportu zdravotnických záchranářů v Olomouci, rozšířil provoz lékařské a lékárenské pohotovostní služby napříč krajem, zajistil obměnu vozového parku a rozhýbal výstavbu výjezdových základen zdravotnických záchranářů, prosadil výstavbu nového pavilonu interny v nemocnici Šternberk a podílel se na celé řadě dalších projektů.

Vedle své hlavní činnosti ve veřejné správě je Dalibor Horák absolventem oborů archivnictví, historie a učitelství na UP Olomouc. Je v úzkém kontaktu s řadou předních historiků. Z jeho podnětu, či s jeho pomocí, vydala řada měst, obcí, spolků a jednotlivců množství historických publikací, mnohdy velmi úspěšných, s několika významnými oceněními.

Dalibor Horák je také významným propagátorem cyklistické dopravy. Pod jeho vedením vybudovalo město Uničov páteřní systém cyklostezek, který se stále rozrůstá. V současnosti jsou k němu připojeny čtyři sousední obce a stále se připojují další, včetně sousedních měst Litovle a Šternberka. Mimo domácích aktivit podporuje také podobné projekty měst a obcí na celém území Olomouckého kraje.

Dalibor Horák je ženatý a má jednoho syna.

Kompetenční oblast: zdravotnictví

 

Náměstek hejtmana v médiích

15.11.2022 - Krajská rada vyjela na Uničovsko. Zajímala se o energie i potíže starostů

Radní se tam setkali se zástupci neziskových organizací, podnikateli i starosty a navštívili výrobní závod Miele technika.

Krajská rada vyjela na Uničovsko. Zajímala se o energie i potíže starostů

24.10.2022 - Do lékárny můžete i v Den vzniku samostatného československého státu

Olomoucký kraj opět zajistil, aby v každém z pěti okresů byla otevřena alespoň jedna výdejna léků.

Do lékárny můžete i v Den vzniku samostatného československého státu

20.10.2022 - Hejtman se setkal s vězni nacistického režimu. Předal jim příspěvek na léky

Členové Židovské obce a Českého svazu bojovníků za svobodu mohou dárkové poukazy využít k nákupu zdravotních pomůcek, léků nebo třeba vitamínových doplňků.

Hejtman se setkal s vězni nacistického režimu. Předal jim příspěvek na léky

27.09.2022 - Kraj oslavil 20 let partnerství s Opolským vojvodstvím

Spolupráci dokládají například výměnné studijní pobyty na úrovni základních škol či různá kulturní vystoupení, sportovní události a festivaly.

Kraj oslavil 20 let partnerství s Opolským vojvodstvím

26.09.2022 - Vybrané lékárny zůstanou během svátku otevřené

Podobně jako například o Vánocích bude v každém okresu otevřena jedna prodejna léků.

Vybrané lékárny zůstanou během svátku otevřené

archiv aktualit »

Kontakty

Mgr. Dalibor Horák

2. náměstek hejtmana

   585 508 289 d.horak@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 436

Yvona Ponikelská

asistentka 2. náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Horáka
Odbor kancelář hejtmana
oddělení organizační
   585 508 286 y.ponikelska@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 438


Poslední změna 18. 11. 2020 10:32:26