Mapa EG povinností

10. 01. 2024

Mapa EG povinností je souborem povinností týkajících se ICT, eGovernmentu a architektury, které plynou z jednotlivých právních předpisů a dalších závazných předpisů a dokumentů. Postupně se tak buduje báze znalostí o povinnostech, které jednotlivé druhy subjektů mají.

Mapu povinností může kdokoliv využít pro základní přehled toho, co musí obecně v rámci elektronizace a digitalizace plnit a podle jakého konkrétního právního předpisu takovou povinnost má. To jsou důležité znalosti, aby si úřad dokázal představit, jak bude dané obecné povinnosti plnit. A samozřejmě se to netýká jen úřadů či orgánů veřejné moci, ale všech skupin subjektů.

Mapu povinností a její obsah lze obecně použít kupříkladu k následujícímu:

  1. Jako základní znalost o obecných povinnostech, které nejsou formou úkonů a služeb v RPP, ale jsou důležité obdobně
  2. Soubor toho, co jako povinnost musí někdo obecně naplňovat a zajistit si tak její plnění na procesní, architektonické, technické vrstvě
  3. Podklad pro kvalitnější řízení ICT pro splnění povinností EG legislativy
  4. Podklad pro závaznou část příloh k Informační koncepci OVS u těch, kteří mají povinnost mít a udržovat a vyhodnocovat svoji informační koncepci. Tvorba hodnocení plnění povinností na základě mapy povinností
  5. Důležitý podklad pro sledování a řízení kvality služeb, kdy tyto služby musí splňovat obecné EG požadavky určené právě těmito obecnými povinnostmi plynoucími z digitálních zákonů.

Více informací zde: http://mapa.egdilna.cz/


Poslední změna 10. 01. 2024 10:57:56