Krajský živnostenský úřad Olomouckého kraje

Vítejte na stránkách Krajského živnostenského úřadu Olomouckého kraje, který vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu Olomouckého kraje, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním obvodu. Vykonává působnost kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) a je mimo jiné provozovatelem živnostenského rejstříku, který slouží k vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu a zobrazení ročních statistických informací. Dále Krajský živnostenský úřad provádí dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy a zákona o cenách. Na úseku evidence zemědělského podnikatele vykonává metodickou a kontrolní činnost vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Dále Krajský živnostenský úřad vykonává správní činnosti související s převody majetku podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský živnostenský úřad je oddělením Odboru majetkového, právního a správních činností, Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Aktuálně z KŽÚ

12.06.2020 - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva KVĚTEN 2020

dotace na „Ošetřovné“ pro OSVČ budou poskytovány i za období květen 2020.

08.06.2020 - Upozornění na nabídky "katalogových" společností

Upozornění pro podnikatele na nabídky katalogových společností, které se týkají uzavření smlouvy o úplatné registraci

07.05.2020 - Počty podnikatelů a živností v Olomouckém kraji. Stav k 31.3.2020

V Olomouckém kraji bylo k 31. 3. 2020 evidováno celkem 127 825 podnikatelů.

07.05.2020 - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva DUBEN 2020

Dotace na „Ošetřovné“ pro OSVČ budou poskytovány i za období duben 2020.

05.05.2020 - Informace pro cestovní kanceláře

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách metodický pokyn pro cestovní kanceláře v návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (tvz. Lex Voucher)


archiv aktualit »

Kontakty

Bc. Ing. František Pivoda

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení Krajský živnostenský úřad
   585 508 867 f.pivoda@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1303


Poslední změna 12. 06. 2020 07:53:04