Kraj podpoří 44 inovačních projektů

14. 04. 2013

Podpora bude mít podobu takzvaných inovačních voucherů, jimiž firmy mohou platit za spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi. Těmi mohou být mimo jiné výzkumné ústavy či vysoké školy. Například mohelnický výrobce komponentů pro vozidla Hella – Autotechnik získá 150 tisíc korun na projekt Materiálové inovace světlometů, na němž se bude podílet s Univerzitou Tomáše Bati. Společnost Ekoprogres Hranice získá stejnou sumu na spolupráci s Univerzitou Palackého týkající se využití nanočástic při zahušťování kalů čistíren odpadních vod. Seznam všech úspěšných žadatelů je k dispozici v přiloženém dokumentu.

Podpory 44 projektů bude stát celkem 6,1 miliónů korun. Regionální rada ROP Střední Morava na něj z evropských zdrojů poskytne 4,6 miliónů korun, Olomoucký kraj 1 milión korun a statutární město Olomouc 0,5 miliónu korun.

Olomoucký kraj plánuje druhé kolo výzvy pro podnikatele na získání inovačního voucheru. Bližší informace budou včas zveřejněny.

Soubor typu .xlsxÚSPĚŠNÍ ŽADATELÉ O INOVAČNÍ VOUCHER(29,2 kB)XLSX | PDF


Poslední změna 23. 08. 2013 07:14:28