Kontrolní výbor

  Příjmení Jméno Titul  
1. Horák Pavel Ing. předseda výboru
2. Haltmar Petr    
3. Hašková Jana Ing.  
4. Kirchnerová Jana    
5. Ošťádal Gabriel     Ing.  
6. Piňos Pavel Mgr.  
7. Přichystal Jan RNDr.  
8. Sedláček Petr    
9. Sedlák Milan Ing.  
10. Sokol Petr PhDr.  
11. Šimák Miroslav Mgr.  
12. Tichý Michal Ing.  
13.   Zahradníčková Markéta Ing.  
14. Zácha Michal    
15. Zima Vojtěch Ing.  
         

Kontakty

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová

vedoucí odboru
Odbor kontroly
   585 508 810 z.puncocharova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1103


Poslední změna 26. 04. 2016 08:28:35