Komise pro životní prostředí

1.

Řezníček Daniel, M.A.,
předseda komise

DanRez@seznam.cz

 

 

2.

Blažková Irena

i.blazkova@centrum.cz

Vranovice 39,
798 08 Vranovice-Kelčice

606 749 963

3.

Červinka Filip, Bc.

filipcervinka@seznam.cz

 

602 655 676

4.

Dobřanský Tomáš, Ing.

dobransky.tom@gmail.com

U Dráhy 826/4,
789 01 Zábřeh

733 784 346

5.

Hlatký Petr

hlatky@seznam.cz

Tř. Míru 34/250,
779 00 Olomouc-Neředín

731 631 080

6.

Horák Jaroslav, Ing.

horak1251@seznam.cz

Radniční 236/15, 787 01 Šumperk

605 269 609

7.

Jaňourová Jana, Ing.

 

 

 

8.

Kopřiva Petr, Bc.

kopriva32@seznam.cz

Tyršova 10/8, 751 24 Přerov II - Předmostí

777 931 022

9.

Kropáček Ivo, Ing.

ivo.kropacek@hnutiduha.cz

Šternberk

604 207 302

10.

Kurfürst Pavel, Ing.

kurfurst@mestolitovel.cz

Nové Dvory 695, 783 44 Náměšť na Hané

585 153 265

11.

Kutálková Alice, Ing.

alice.kutalkova@seznam.cz

 

603 207 813

12.

Macek Roman, Ing.

romma@centrum.cz

Trnkova 2865/6,
787 01 Šumperk

583 214 503

13.

Mach Václav, Mgr. et Mgr., Ph.D.

 

 

 

14.

Melicharová Nela, Mgr.

Nel.chudova@gmail.com

 

 

15.

Navrátil Zdeněk, Mgr.

zdenek.navratil@zcsol.cz

Za Humny 12,
751 24 Přerov - Vinary

736 522 806

16.

Ošťádal Petr, Mgr.

petr.ostadal@post.cz

 

 

17.

Pořízková Miroslava

porizkovam@gmail.com

Sudkov 49, 788 21

773 871 633

18.

Slavík Michal

 

 

 

19.

Šírek Jiří, Ing.

jirka.sirek@seznam.cz

Tržní 63, 752 01 Kojetín

608 712 821

Tajemník komise

Mgr. Tomáš Šrom

vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany životního prostředí
   585 508 642 t.srom@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 717


Poslední změna 04. 03. 2022 11:48:36