Klíčové téma jednání - energetika

16. 12. 2022

Dvacáté páté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se konalo ve středu 14. 12. 2022 v Olomouci, setkali se zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, místních akčních skupin, Univerzity Palackého Olomouc, Úřadu práce, Agentury pro sociální začleňování, Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších organizací. Otevřeného zasedání RSK OK se zúčastnili i členové Pracovní skupiny Energetika Smart Regionu Olomoucký kraj, členové Pracovní skupiny k Implementaci Územní energetické koncepce a odborníci z oblasti energetiky.

Pod vedením hejtmana Olomouckého kraje a předsedy RSK OK pana Ing. Josefa Suchánka regionální partneři jednali o řešení energetické situace na krajské a regionální úrovni. Prezentovány byly informace Energetického regulačního úřadu, Místních akčních skupin k tématu komunální a komunitní energetiky a Olomouckého kraje k problematice naplňování Územní energetické koncepce Olomouckého kraje.

Novým členem RSK OK za oblast energetiky se stal dohodou všech partnerů pan Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti Energy Broker.

Důležitým bodem programu byl Národní plán obnovy, komponenta 4.5 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Členové RSK OK projednali a vzali na vědomí výsledek hodnocení projektů a přijali doporučení pro Ministerstvo kultury.  

Další zasedání RSK OK je naplánováno na první čtvrtletí roku 2023.

RSK OK
RSK OK
RSK OK
RSK OK


Poslední změna 20. 12. 2022 14:07:23