Již 7. jednání Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj v oblasti textilního, oděvního a kožedělného průmyslu proběhlo ve čtvrtek 15. prosince 2022.

15. 12. 2022

Spolupráce mezi firmami a vzdělávacími institucemi ve specifikovaných odvětvích je čím dál užší. Motivace žáků ke studiu textilních a oděvních oborů je stále jednou z největších priorit této platformy. Signatáři a smluvní partneři proto usilují o různou formu propagace, účast expertů z praxe na výuce, praxi žáků u spolupracujících firem a následně i jejich zaměstnání. Motivační pobídky firem jsou pro žáky i rodiče v mnoha případech rozhodujícím kritériem.

Tématem jednání bylo mimo jiné zařazení studijních oborů v oblasti textilního a oděvního průmyslu do učebních osnov škol a následná podpora firem týkající se praxe žáků, pokročilé vyhledávání v systému predikcí a monitoringu trhu práce, vytvořeném v rámci projektu KOMPAS, návrhy na účelnou propagaci odvětví pro příští sezónu Burz práce a vzdělávání a dílčí výstupy projektu UpSkilling.

RSK OK v oblasti textilního, oděvního a kožedělného průmyslu


Poslední změna 15. 12. 2022 14:17:47