Integrované plány rozvoje území Bouzovska a Staroměstska

Oblasti Bouzovska a Staroměstska patří v Olomouckém kraji mezi lokality s vysokým potenciálem cestovního ruchu, a proto právě na tato území bude zaměřena podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami z Regionálního operačního programu Střední Morava. Proto Olomoucký kraj zpracovává Integrovaný plán rozvoje území Bouzovska a Integrovaný plán rozvoje území Staroměstska. Cílem obou těchto dokumentů je specifikace typů projektů a aktivit vhodných do oblasti podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami ROP SM, a to vč. jejich časového harmonogramu a finančního plánu.

IPRÚ

Soubor typu .pdfIPRÚ Staroměstska(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfIPRÚ Bouzovska(1,1 MB)stáhnout

Oznámení OK o záměru zpracovat IPRÚ a výzva k předkládání PN

Soubor typu .pdfOznámení OK o záměru zpracovat IPRU a výzva k předkládání PN(124,3 kB)stáhnout

Veřejné projednání sběru dat - Bouzov, 26. 4. 2010

Soubor typu .pdfIntegrovaný plán rozvoje území - Bouzov - prezentace(551,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfAnalýza rozvoje území pro pilotní aktivity - Bouzov - podkladový materiál(215,1 kB)stáhnout

Veřejné projednání sběru dat - Staré Město, 27. 4. 2010

Soubor typu .pdfAnalýza rozvoje území pro pilotní aktivity - Staré Město - podkladový materiál(266,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfIntegrovaný plán rozvoje území - Staré Město - prezentace(552,4 kB)stáhnout

Veřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje území Bouzovska

Soubor typu .pdfSouhrnná zpráva o veřejných projednáních a připomínkování IPRÚ Bouzovska(244,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPozvánka na veřejné projednání IPRU Bouzov(55,7 kB)stáhnout

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 18. 03. 2015 12:58:59