Inovační vouchery

Jde o finanční nástroj na podporu spolupráce podnikatelských subjektů z Olomouckého kraje s vysokoškolskými institucemi z celé České republiky ve formě nákupu znalostí, služeb či technologií, které pomáhají zvyšovat inovační potenciál firmy.

Inovační vouchery byly realizovány v rámci projektů Inovační vouchery v Olomouckém kraji a Inovační vouchery v Olomouckém kraji – II. etapa, spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava. Cílem obou projektů bylo navázání nové spolupráce podnikatelských subjektů s institucemi výzkumu a vývoje a motivace k dalším společným aktivitám. V obou etapách projektu bylo podpořeno 84 projektů spolupráce částkou téměř 11,7 mil. Kč.

V programovém období 2014-2020 je nástroj inovačních voucherů zahrnut v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Aktuality

24.06.2015 - Workshop představil projekty podpořené inovačními vouchery

Na workshopu, který proběhl dne 22. 6. 2015 v sídle Olomouckého kraje, prezentovali zástupci podnikatelských subjektů a vysokých škol své zkušenosti s využitím inovačních voucherů při řešení projektů.

Workshop představil projekty podpořené inovačními vouchery

27.04.2015 - Inovační vouchery podpořily spolupráci 46 podnikatelských subjektů s vysokými školami

V Olomouckém kraji je od srpna 2013 realizována druhá etapa projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Inovační voucher zde představuje finanční nástroj, který přispívá k podpoře rozvoje prvotní spolupráce podnikatelských subjektů s vybranými českými vědeckovýzkumnými (VaV) institucemi, a to částkou v rozmezí 60 000-149 999 Kč. Tato spolupráce spočívá v nákupu služeb od VaV instituce, které napomůžou zvýšit inovační potenciál podnikatelských subjektů.

12.03.2015 - Firmy se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji mohou žádat o JIC voucher

Máte firmu se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji? Vyberte si výzkumníky, nechte si od nich navrhnout řešení toho, co vás ve firmě pálí, a JIC vám výsledek proplatí až do výše 100 000 korun. 11. března 2015 byl totiž zahájen další ročník oblíbených JIC voucherů.

01.08.2014 - Čtvrtý ročník soutěže Nejlepší spolupráce roku vyhlášen

Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora v ČR a Česká inovace (ČIN) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR vyhlásilo čtvrtý ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku. Projekt je realizován pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, za podpory agentury CzechInvest.

14.07.2014 - Úspěšní žadatelé o inovační vouchery si dnes převzali smlouvy

Smlouvy o spolupráci si dnes z rukou hejtmana Jiřího Rozbořila a jeho náměstka Pavla Šoltyse převzali zástupci firem z Olomouckého kraje, kteří uspěli v druhé etapě projektu inovačních voucherů.

Úspěšní žadatelé o inovační vouchery si dnes převzali smlouvy

archiv aktualit »

Podrobné informace o projektu

Ing. Petr Heinisch
tel. 585 508 354, mobil 725 788 290
e-mail: p.heinisch@kr-olomoucky.cz

Soubor typu xlsxSeznam nositelů - IVOK I.(15 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxSeznam nositelů - IVOK II.(15,7 kB)stáhnout


Poslední změna 04. 01. 2017 14:40:16