Informace k objednávání víceúčelového autobusu Olomouckého kraje

Informace k objednávání víceúčelového autobusu Olomouckého kraje

Víceúčelový autobus Olomouckého kraje primárně slouží jako přepravní, případně výukový nebo propagační pro krajské organizace, krajský úřad a organizacím pracujícím s osobami se zdravotním postižením, zejména pohybujícími se na invalidním vozíku.

Základní informace, pravidla a rezervační systém naleznete na stránkách Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace (KIDSOK) provozující tento autobus.

Odpovědnou a kontaktní osobou na straně KIDSOK je Bc. Martina Brodová, tel. 587 336 666. Kontaktní email pro úpravy a změny v rezervacích: autobus@kidsok.cz.

Odkaz:

https://www.kidsok.cz/autobus-ol-kraje/


Poslední změna 11. 01. 2023 10:08:53