Informace a rady dostal každý zájemce!

24. 10. 2022

Více než 40 zástupců firem a podnikatelů se sešlo minulý týden v Olomouci. Akci pod názvem „Miniveletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání v Olomouckém kraji“ připravil Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API), CzechInvest, CzechTrade, Úřadem práce, Technologickou agenturou ČR, Inovačním centrem Olomouckého kraje (ICOK), Okresní hospodářskou komorou Olomouc a dalšími organizacemi.

Akce měla za úkol představit možnosti podpory z evropských i národních zdrojů, poradenské a konzultační služby pro podnikatele a firmy, které uvedené organizace nabízejí podnikatelskému sektoru.

Po skončení prezentační části pokračovala akce individuálními konzultacemi nad projektovými záměry a dotazy. Účastníkům byly zaslány prezentace přednášejících s kontakty na poradenství.

Další informace o akcí pořádaných v rámci aktivit RSK OK lze najít na stránkách www.olkraj.cz/partnerstvi a pro případné dotazy je k dispozici e-mailová adresa rsk@olkraj.cz

Miniveletrh dotačních příležitostí 2022
Miniveletrh dotačních příležitostí 2022
Miniveletrh dotačních příležitostí 2022
Miniveletrh dotačních příležitostí 2022
Miniveletrh dotačních příležitostí 2022


Poslední změna 01. 11. 2022 07:45:00