Humanitární pomoc na odstranění následků živelní pohromy

01. 07. 2021

Humanitární pomoc na odstranění následků krizové situace

Obec se může rozhodnout přispět na pomoc v oblastech zasažených tornádem:

  • příspěvek přímo zasažené obci
  • příspěvek na konto veřejné sbírky
  • nákup věcných darů (ochranných pomůcek, dezinfekce apod.)

Všechny finanční dary (poskytnuté i přijaté) jsou považovány za transfer a musí být o nich účtováno jako o transferu.

 

Poskytnuté finanční dary

Finanční příspěvek obci

Předpis darovací smlouvy (do 20 tis. projednáno v radě obce nebo rozhodne starosta,
nad 20 tis. projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce)

SU

AU

§

položka

ZJ

UZ

ORJ

ORG

MD

D

572

0xxx

 

 

 

 

 

 

X

 

349

0xxx

 

 

 

 

 

 

 

X

Úhrada příspěvku

SU

AU

§

položka

ZJ

UZ

ORJ

ORG

MD

D

349

0xxx

 

 

 

 

 

 

X

 

231

0xxx

5299

5321

035

 

 

 

 

X

 

Jedná o příspěvek poskytnutý do obce v jiném kraji, záznamová jednotka 035

 

Platba na konto veřejné sbírky (do 20 tis. schvaluje rada obce nebo starosta, nad 20 tis. zastupitelstvo obce)

Předpis

SU

AU

§

položka

ZJ

UZ

ORJ

ORG

MD

D

572

0xxx

 

 

 

 

 

 

X

 

345

0xxx

 

 

 

 

 

 

 

X

Úhrada příspěvku

SU

AU

§

položka

ZJ

UZ

ORJ

ORG

MD

D

345

0xxx

 

 

 

 

 

 

X

 

231

0xxx

5299

5229

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Nákup věcných darů

Předpis faktury (účtování o zásobách způsobem B)

Nákup věcného daru do 20 tis. schvaluje rada obce nebo rozhodne starosta, nad 20 tis. musí schválit zastupitelstvo

SU

AU

§

položka

ZJ

UZ

ORJ

ORG

MD

D

501

0xxx

 

 

 

 

 

 

X

 

321

0xxx

 

 

 

 

 

 

 

X

Úhrada faktury

SU

AU

§

položka

ZJ

UZ

ORJ

ORG

MD

D

321

0xxx

 

 

 

 

 

 

X

 

231

0xxx

5299 

 5xxx

 

 

 

 

 

X

Předání vybrané účetní jednotce

SU

AU

§

položka

ZJ

UZ

ORJ

ORG

MD

D

549

0xxx

 

 

 

 

 

 

X

 

501

0xxx

   

 

 

 

 

 

X

Předání jiné než vybrané účetní jednotce

SU

AU

§

položka

ZJ

UZ

ORJ

ORG

MD

D

543

0xxx

 

 

 

 

 

 

X

 

501

0xxx

   

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci 1. 7. 2021

Vypracoval: kolektiv pracovníků účetnictví a výkaznictví


Poslední změna 01. 07. 2021 12:25:34