Grafická část

Vybrané výkresy ke stažení:

B.10. HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ SÍTĚ 9,9 MB uložit »
B.11. HIERARCHIE VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ 9,9 MB uložit »
B.13. NÁVRH DOSTAVBY SILNIČNÍ SÍTĚ DLE ÚPD 13,1 MB uložit »

Přehled všech výkresů grafické části:

(výkresy lze prohlížet v tištěné formě u pořizovatele)

B.1.

 

Počty obyvatel významných sídel v r.2000

B.2.

 

Zatížení silniční sítě v r.1990 – 2000 a nehodovost v r.2003

B.3.

 

Vývoj zatížení silniční sítě v r.1990 – 2000

B.4.

 

Index dopravního zatížení stávající silniční sítě r.2000

B.5.

 

Šířkové uspořádání stávající silniční sítě

B.6.

 

Hlavní liniové a bodové závady stávající silniční sítě

B.7.

 

Rozestavěné a připravované stavby na silniční síti

B.8.

 

Širší dopravní vazby

B.9.

 

Komunikační síť Olomouckého kraje – cílový stav dle platné ÚPD

B.10.

 

Hierarchie stávající silniční sítě

B.11.

 

Hierarchie výhledové silniční sítě

B.12.

 

Kategorizace šířkového uspořádání výhledové silniční sítě dle ŘSD ČR

B.13.

 

Návrh dostavby silniční sítě dle ÚPD

B.14.

 

Problémové prvky dostavby silniční sítě z hlediska schválené ÚPD

B.15.

 

Posouzení vybraných úseků stávající silniční sítě podle TP 131

B.16.

 

Návrh priorit výstavby silniční sítě

B.17.

 

Schéma vybraných limitů ovlivňující koncepci rozvoje dopravní infrastruktury

Poznámka: Mapový podklad - Digitální model území DMÚ 25 - Vojenský topografický ústav Dobruška, 2002; © MO/HÚVG, 2002


Poslední změna 06. 05. 2020 13:20:10