Evidence obyvatel

VZORY

Soubor typu docxVzor: Informace pro občana po zrušení trvalého pobytu(11,8 kB)stáhnout
Soubor typu docVzor: Protokol o ústním podání o ukončení pobytu na území ČR(35,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzor: Sdělení o ukončení pobytu na území ČR(18,8 kB)stáhnout

Směrnice MV ČR

Soubor typu pdfSMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 2018 (zveřejněná ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 3/2018)(155,1 kB)stáhnout

Postupy pro zápisy do informačního systému evidence obyvatel:

Soubor typu .pptOhlašovny (01.07.2010)(2,3 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptObecní úřady obcí s rozšířenou působností (01.07.2010)(2,2 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptMatriční úřady (01.07.2010)(3,2 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptKrajské úřady (01.07.2010)(1,7 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptSoudy (01.07.2010)(2,9 MB)PPT | PDF

Kontakty

Ing. Markéta Hofschneiderová

volby, rejstřík svazků obcí, evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1306

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1306


Poslední změna 01. 09. 2020 14:29:13