Evaluace střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji

Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji

Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 za rok 2018(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSouhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 - 2017 za rok 2017(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu 2015 - 2017 za 2016(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 za rok 2015(1,1 MB)stáhnout

Podpora informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb v Olomouckém kraji a zlepšení prezentace sociálních služeb

Podpora informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb v Olomouckém kraji a zlepšení prezentace sociálních služeb je jedním z rámcových cílů strategického dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020.

Z jednotlivých opatření vyplývá zvýšení a zkvalitnění poskytovaní informací o sociálních službách, zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovaných sociálních službách v Olomouckém kraji a jejich prezentaci. Prostřednictvím těchto stránek bychom chtěli podávat široké veřejnosti dostupné a aktuální informace o poskytovaných sociálních službách a jejich poskytovatelích.

Na webových stránkách Olomouckého kraje je od roku 2015 přístupný elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb. Katalog obsahuje informace  o nabízených sociálních službách, informace o fakultativních činnostech služeb, bezbariérovosti služby a dalších atributech, které jsou pro běžné uživatele služeb klíčové. V katalogu lze vyhledávat na základě aktuálních potřeb a životní situací. Na interaktivní mapě, jež je součástí katalogu, se zobrazuje síť sociálních služeb na území Olomouckého kraje a i jejich dostupnost na určitém území.

Další aktivitou týkající se informovanosti veřejnosti je pravidelné zveřejňování aktuálních informací z oblasti sociálních služeb v měsíčníku Olomoucký kraj, případně dalších tiskovinách. Prostřednictvím webových stránek Olomouckého kraje a zmíněných tiskovin budou představeny prezentace příkladů dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb.

S ohledem na neustálý vývoj v oblasti sociálních služeb je informovanost veřejnosti prakticky nekončícím procesem. Veškeré informační aktivity jsou proto směřovány na všechny zúčastněné skupiny, tedy obce – zadavatele, poskytovatele sociálních služeb, jejich uživatele, odbornou i laickou veřejnost.

 

Příklady dobré praxe v sociálních službách

Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.(340,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Charita Šternberk(336,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Kontaktní centrum KAPPA-HELP (310 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. (241,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdf Příklady dobré praxe - Boétheia – společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek(549,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - SOS dětské vesničky(199,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSociální služby Šternberk p.o. - Dobrá praxe pečovatelské služby(237,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfELIM Hranice - příklad dobré praxe(193,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCharita Olomouc - Krizová pomoc(456,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Charita Olomouc - krizové centrum(231,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Společnost pro ranou péči(223,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Sociální služby pro seniory - chráněné bydlení(129,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Sociální služby pro seniory Olomouc - centrum denních služeb(165,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Domov pro seniory Tovačov(112,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Domov důchodců Libina(132,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Centrum sociálních služeb Prostějov(121,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříklady dobré praxe - SPOLU o.s., Olomouc(105,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříklady dobré praxe - Dětský klíč Šumperk, o.p.s.(113,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Jitro o.p.s(320,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfAzylový dům pro matky/otce s dětmi v nouzi Dalov(178,9 kB)stáhnout

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám

Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob se sluchovým a kombinovaným postižením ve věku 0 – 7 let(390,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s poruchami autistického spektra(532,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s Hungtingtonovou chorobou(411 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním(525,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám rodin s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením(582,8 kB)stáhnout


Poslední změna 05. 10. 2018 10:21:44