Ekologická výchova

V odkazu Ekologická výchova naleznete informace vztahující se k podpoře naplňování průřezového tématu environmentální výchova školních vzdělávacích programů škol a školských zařízení. Jedná se zejména o aktuální nabídku environmentálně osvětových akcí, ekologických výukových programů, seminářů, pomůcek, soutěží, dále jsou zde zveřejněny důležité dokumenty vztahující se k EVVO aj.

Aktuálně

03.04.2018 - 9. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Olomouckém kraji

Zde naleznete pozvánku na 9. setkání koordinátorů environmentální výchovy v Olomouckém kraji.


Poslední změna 03. 04. 2018 13:56:50