Co je obsahem Mapy povinností?

02. 02. 2024

Jedná se o data o jednotlivých klíčových povinnostech. Datová sada obsahuje vymezené povinnosti, jejich legislativní určení a také subjekty, kterých se povinnosti týkají.

Každá povinnost má uvedený formální název, popis většinou založený na znění konkrétního ustanovení právního předpisu, určující ustanovení, skupiny subjektů, stav a zdroj. Povinnosti jsou kategorizovány do jednotlivých věcných skupin podle oblastí, kterých se týkají.

Co je to EGdílna a co dělá?

EGdílna je uskupení, které se snaží usnadnit práci úřadům v oblasti digitalizace a eGovernmentu. Cílem EGdílny je poskytovat otevřené a veřejně přístupné materiály jako jsou učební texty, metodiky, modely architektury a další. Tyto materiály mají pomoci úřadům porozumět složitým zákonům a povinnostem v oblasti digitalizace a eGovernmentu a usnadnit jim tak vstup do digitálního světa. Materiály jsou k dispozici zdarma na webových stránkách EGdílny a jsou vytvářeny pod Creative Commons licencí, což umožňuje jejich široké využití. Kromě poskytování materiálů EGdílna také chce organizovat workshopy, semináře a konference, které mají pomoci úřadům porozumět složitostem digitalizace a eGovernmentu a představit jim nové technologie a trendy. EGdílna také spolupracuje s jednotlivými úřady a pomáhá jim vytvářet konkrétní projekty v oblasti digitalizace a eGovernmentu.

Více informací zde: http://mapa.egdilna.cz/


Poslední změna 02. 02. 2024 11:56:41