Archiv aktualit

21.02.2020 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Výsledky dotačního řízení na rok 2020 v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1

14.02.2020 - Vychází únorové číslo měsíčníku Krajánek

Dozvíte se v něm, koho ocenil Olomoucký kraj jako hrdiny regionu. Představí vám modernizované vlaky a projekt na požární hlásiče pro seniory. Přináší informace o dotacích na péči o těžce nemocné a o podpoře knihovnám. V souvislosti s dvacátým výročím vzniku kraje představuje tematickou výtvarnou soutěž.

11.02.2020 - Schvalování dotací v Podprogramu č. 1

Schvalování dotací v Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1

29.01.2020 - Informace pro příjemce dotace v rámci Podprogramu č. 2 v roce 2019

k finančnímu vyúčtování dotace v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomockém kraji pro rok 2019, Podprogramu č. 2

24.01.2020 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

k uzavírání smluv v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1

22.01.2020 - Podávání žádostí do Podprogramu č. 2

Vyhlášení výzvy pro Podávání žádostí do Podprogramu č. 2 na rok 2020

03.01.2020 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023

Strategický dokument Olomouckého kraje – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023

02.01.2020 - Křesadlo a GOAL 2019

Předání dobrovolnické ceny „Křesadlo“ a „GOAL“

31.12.2019 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Informace k finančnímu vypořádání účelové dotace na poskytování sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 1 a přezkoumání vyrovnávací platby

19.12.2019 - Dotační program podpory v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Dotační program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

12.12.2019 - MVČR vyhlásilo dotační program pro prevenci kriminality na rok 2020

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační program, v rámci něhož mohou obce/města/dobrovolné svazky obcí získat státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2020. Elektronické vyplnění žádosti probíhá prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované „Žádosti“ se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp) nejpozději do 15. 2. 2020.

11.12.2019 - Vychází prosincové číslo měsíčníku Krajánek

Dovíte se v něm, čemu pomůže výtěžek z vánočního punče a kam míří další krajské dotace.