Archiv aktualit

26.10.2022 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí - doplnění

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 1 na rok 2023 - doplnění

29.09.2022 - Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 1 na rok 2023

07.09.2022 - Milostivé léto se vrací

Máte dluhy u veřejnoprávních institucí? Je tu příležitost se jich zbavit. Máte šanci po dobu 3 měsíců od září 2022.

29.06.2022 - Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2023

schválení strategického dokumentu Olomouckého kraje

01.06.2022 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

k předložení zprávy auditora

22.03.2022 - Ocenění dobrovolnickou cenou Křesadlo za rok 2021

Ocenění Křesadlo za rok 2021 převzalo jedenáct dobrovolníků z Olomouckého kraje.

17.03.2022 - Vyhlášení výzvy

Aktualizace vyhlášení výzvy do Podprogramu č. 2

24.02.2022 - Vyhlášen dotační program prevence kriminality MVČR na rok 2022

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační program, v rámci něhož mohou obce/města/dobrovolné svazky obcí získat státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2022. Elektronické vyplnění žádosti probíhá prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované „Žádosti“ se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp) nejpozději do 31. 3. 2022.

17.02.2022 - Vyhlášení výzvy

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

27.01.2022 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

K finančnímu vyúčtování dotace z Podprogramu č. 2

10.01.2022 - Informace pro poskytovatele sociálních služeb

k finančnímu vypořádání účelové dotace na poskytování sociálních služeb v rámci Podprogramu č. 1 a přezkoumání vyrovnávací platby

03.01.2022 - Zapojení veřejnosti do procesu tvorby strategických dokumentů

Veřejnost má možnost se zapojit do procesu tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2024 - 2026 a současně Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2023