Archiv aktualit

18.01.2023 - Informační den k programu URBACT IV.

Dnes se v prostorách krajského úřadu uskutečnil informační den k nové výzvě pro Action Planning Network v souvislosti se zahájením programu URBACT IV.

09.01.2023 - Workshop k výzvě pro střední školy

V pátek 6. ledna 2023 se konal v Olomouci workshop pro žadatele ve 42. výzvě IROP 2021-2027. Akce se zúčastnili nositelé a předkladatelé projektů středních škol, které byly schváleny v Regionálním akčním plánu Olomouckého kraje k podpoře z regionální obálky určené na investice do středního školství. Účastníky byli jak nositelé krajských projektů tak projektů jiných zřizovatelů.

04.01.2023 - Informační den k výzvě programu URBACT IV

Ve středu 18. ledna 2023 se v Olomouci, v budově krajského úřadu, Jeremenkova 40a, uskuteční akce připravená Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním kontaktním místem URBACT IV pro Českou republiku.

16.12.2022 - Klíčové téma jednání - energetika

Dvacáté páté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se konalo ve středu 14. 12. 2022 v Olomouci, setkali se zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, místních akčních skupin, Univerzity Palackého Olomouc, Úřadu práce, Agentury pro sociální začleňování, Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších organizací.

15.12.2022 - Workshopy pro investiční projekty středních škol

V pátek 6. ledna a 13. ledna 2023 se uskuteční v Olomouci workshopy pro žadatele ve 42. výzvě IROP 2021-2027. Jedná se o nositele a předkladatele projektů středních škol, které byly schváleny v Regionálním akčním plánu Olomouckého kraje k podpoře z regionální obálky určené na investice do středního školství. Osloveni byli jak nositelé krajských projektů tak projektů jiných zřizovatelů.

07.12.2022 - Konference bude jednat zejména o tématu energetiky

V Olomouci se ve středu 14. 12. 2022 uskuteční v pořadí již dvacáté páté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a dalších organizací z našeho regionu se sejdou mimořádně ve formátu otevřeného jednání. Zasedání se zúčastní i členové Pracovní skupiny Energetika SMART regionu Olomouckého kraje, členové Pracovní skupiny k Implementaci Územní energetické koncepce a odborníci z oblasti energetiky.

16.11.2022 - Pracovní skupina Zaměstnanost jednala po osmé

V pořadí osmé jednání Pracovní skupiny Zaměstnanost Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje se uskutečnilo v pondělí 14. 11. 2022 v Olomouci.

08.11.2022 - Vyhlášení 3. výzvy k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu

Třetí výzva k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu (large-scale) byla vyhlášena 3. listopadu 2022, tentokrát v souladu s plánem RePowerEU.

03.11.2022 - V Olomouci zasedala Regionální stálá konference

Dvacáté čtvrté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) se konalo koncem října v Olomouci. Jednání se zúčastnili zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, ale i podnikatelského sektoru nebo například místních akčních skupin a Univerzity Palackého.

26.10.2022 - Seminář k aktuální výzvě OPZ+

V úterý 25. října 2022 se v Olomouci konal seminář pro žadatele o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Akci zorganizoval sekretariát RSK OK ve spolupráci s Řídicím orgánem OPZ+ a byla určena zájemcům z celého území Moravy.

24.10.2022 - Informace a rady dostal každý zájemce!

Více než 40 zástupců firem a podnikatelů se sešlo minulý týden v Olomouci.

24.10.2022 - Regionální stálá konference zasedá v říjnu

V Olomouci se ve čtvrtek 27. října 2022 uskuteční v pořadí 24. zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK).