Archiv aktualit

02.12.2022 - Návrh krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a připomínkové řízení

Projektový tým připravuje ve spolupráci s externími odbornými spolupracovníky roční akční plány rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji na roky 2023, 2024 a 2025 jako součást Souboru dokumentů KAP III. Roční akční plány jsou dokumenty stanovující cíle a opatření, které mají být v daném časovém období realizovány.

18.11.2022 - Kraj láká žáky k řemeslům prostřednictvím nové brožury

Olomoucký kraj připravil novou propagační brožurku k podpoře polytechnického vzdělávání a řemesel.

24.10.2022 - Příprava přijímacího řízení na střední školy

Podpora polytechnického vzdělávání jako hlavní priorita kraje v rozvoji školství v Olomouckém kraji byla hlavním cílem tematického setkání ke kariérovému poradenství konanému dne 19. října 2022 v BEA centru v Olomouci v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III.

24.10.2022 - Pracovní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

Ve dnech 12. – 13. 10. 2022 se uskutečnila pravidelná pracovní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem k aktuálním tématům v oblasti školství.

14.10.2022 - Nadace EP Corporate Group - vyhlášení nové grantové výzvy: To zvládneme

V přiloženém souboru naleznete bližší informace.

15.09.2022 - Propojování zájmového a neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji

Propojování zájmového a neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji bylo hlavním tématem setkání zástupců středisek volného času a domů dětí a mládeže dne 13. září 2022 v BEA centru v Olomouci.

14.09.2022 - Pozvánka na seminář „Hrajeme si cvičíme, tělíčka si tužíme“

Česká asociace sport pro všechny zve instruktory cvičení předškolních dětí, rodičů s dětmi, učitele a učitelky v mateřských školách a ostatní zájemce na seminář „Hrajeme si, cvičíme, tělíčka si tužíme“.

01.06.2022 - Krajské informační setkání pro ředitele speciálních škol

Setkání ředitelů speciálních škol v Olomouckém kraji se konalo ve čtvrtek 26. 5. 2022 v 10.00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

06.05.2022 - Workshop „Objev svého génia“

V rámci podpory manažerských kompetencí ředitelů a zástupců škol se v pondělí 25. dubna 2022 v prostorách krajského úřadu v Olomouci konal workshop k tématu rozvoj potenciálu jedince, organizací i společnosti.

27.04.2022 - Krajské informační setkání k tématu zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji

Dne 12. dubna 2022 se v kongresovém sále budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje konalo informační setkání k tématu zvyšování kvality vzdělávání v kraji ve vazbě na vyhodnocení aktivit realizovaných v oblasti školství v souvislosti s čerpáním dotačních prostředků z EU.

23.03.2022 - Nabídka letních táborů

Přinášíme Vám nabídku letních táborů v Olomouckém kraji.

11.03.2022 - Možnost volnočasových aktivit pro děti ukrajinských uprchlíků

TK Milo Olomouc nabízí ukrajinským dětem ve věku 4-18 let sportovní aktivity zdarma.