Archiv aktualit

07.12.2022 - Regionalisté Olomouckého kraje se setkali v Olomouci

V úterý 6. prosince 2022 se uskutečnilo tradiční setkání zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje s pracovníky regionálního rozvoje obcí s rozšířenou působností, celkem se sešlo 27 účastníků. Akce se konala v Regionálním centru Olomouc.

02.12.2022 - Návrh krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a připomínkové řízení

Projektový tým připravuje ve spolupráci s externími odbornými spolupracovníky roční akční plány rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji na roky 2023, 2024 a 2025 jako součást Souboru dokumentů KAP III. Roční akční plány jsou dokumenty stanovující cíle a opatření, které mají být v daném časovém období realizovány.

30.11.2022 - V Olomouci proběhl seminář k evropským dotačním programům

V pátek 25.11.2022 se v Olomouci konal seminář k evropským dotačním programům, konkrétně k Mezinárodnímu visegrádskému fondu, Erasmus+, Kreativní Evropě, Občané, rovnost, práva a hodnoty, Česko-německému fondu budoucnosti a Středoevropské iniciativě.

28.11.2022 - První setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a národními kontrolory

Dovolujeme si Vás pozvat na první setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a národními kontrolory k řešení otázek a témat auditních zjištění projektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

14.11.2022 - Máte zájem o dotace z evropských programů?

Máte zájem o dotace z evropských programů? Pak neváhejte a registrujte se na náš seminář, kde vám přiblížíme informace o dotačních možnostech z Mezinárodního visegrádského fondu, programu Kreativní Evropa, Erasmus+, programu Občané, rovnost, práva a hodnoty, Česko-německého fondu budoucnosti a Středoevropské iniciativy.

08.11.2022 - Kraj rozdal ceny za společenskou odpovědnost. Zvítězila univerzita i firmy

Společensky odpovědný může být každý. Ne každý ale získá Cenu hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. V pondělí 7. listopadu se to podařilo firmám Designfoods, weba Olomouc a Farmak. V kategorii obcí si cenu převzal Prostějov a za organizace Univerzita Palackého v Olomouci. Mezi mikropodniky a živnostníky zabodovalo BEC družstvo. Speciální ocenění za přínos v uplatňování principů společenské odpovědnosti získala organizace Czechitas.

25.10.2022 - Euroregion Glacensis vyhlásil 15. a 16. kolo výzvy Fondu mikroprojektů

Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis vyhlašuje dnem 3.10.2022 15. kolo výzvy FMP na předkládání projektových žádostí v prioritní ose 4.

25.10.2022 - Nové číslo zpravodaje Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis vydal další, pro tento rok, třetí vydání svého tradičního zpravodaje.

24.10.2022 - Příprava přijímacího řízení na střední školy

Podpora polytechnického vzdělávání jako hlavní priorita kraje v rozvoji školství v Olomouckém kraji byla hlavním cílem tematického setkání ke kariérovému poradenství konanému dne 19. října 2022 v BEA centru v Olomouci v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III.

24.10.2022 - Pracovní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

Ve dnech 12. – 13. 10. 2022 se uskutečnila pravidelná pracovní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem k aktuálním tématům v oblasti školství.

11.10.2022 - Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 schválen

Evropská komise schválila 4. října 2022 Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 v rámci cíle Evropská územní spolupráce.

27.09.2022 - Olomoucký kraj se účastnil po dlouhé odmlce jako jeden z vystavovatelů letos první Burzy práce a vzdělání, konkrétně v Prostějově.

Zajímavosti z různých profesí a školních oborů fascinovaly především vycházející studenty ZŠ, na své si ale přišla také široká veřejnost.