Archiv aktualit

02.05.2024 - Olomoucký kraj zavádí první prvky umělé inteligence

Olomoucký kraj se zapojil do současného trendu využívání umělé inteligence. Prvním krokem propagace a vzdělávání v oblasti umělé inteligence je zpřístupnění nástroje „COPILOT“ společnosti Microsoft. Tento nástroj komunikuje v češtině a může být užitečným pomocníkem, stejně jako zdrojem matoucích informací.

02.04.2024 - Olomoucký kraj se připravuje na eDoklady

Postupné zavádění elektronické formy dokladů začalo nejdůležitějším dokladem, a to občanským průkazem. Od 20. ledna je ke stažení mobilní aplikace eDoklady a můžete tak využívat digitální stejnopis občanky v mobilním telefonu. Od 20. ledna 2024 je možné používat eDoklady při komunikaci s ústředními správními úřady, především tedy ministerstvy.

01.03.2024 - Krajské vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb 2024 v Olomouckém kraji proběhne dne 11. 3. 2024 v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Letošního ročníku, jehož hlavním tématem byla kybernetická bezpečnost, se zúčastnilo celkem 24 webových portálů měst a obcí. Automaticky byly hodnoceny weby obcí s rozšířenou působností. V kategorii obcí, které nejsou obcemi s rozšířenou působností, bylo hodnoceno 11 obcí.

02.02.2024 - Co je obsahem Mapy povinností?

Jedná se o data o jednotlivých klíčových povinnostech. Datová sada obsahuje vymezené povinnosti, jejich legislativní určení a také subjekty, kterých se povinnosti týkají. Každá povinnost má uvedený formální název, popis většinou založený na znění konkrétního ustanovení právního předpisu, určující ustanovení, skupiny subjektů, stav a zdroj. Povinnosti jsou kategorizovány do jednotlivých věcných skupin podle oblastí, kterých se týkají.

10.01.2024 - Mapa EG povinností

Mapa EG povinností je souborem povinností týkajících se ICT, eGovernmentu a architektury, které plynou z jednotlivých právních předpisů a dalších závazných předpisů a dokumentů. Postupně se tak buduje báze znalostí o povinnostech, které jednotlivé druhy subjektů mají.

27.12.2023 - PF 2024

06.12.2023 - Soutěž Zlatý erb 2024

Prestižní soutěž Zlatý erb, soutěž o nejlepší webový portál a digitální služby obce, letos vstupuje do 26. ročníku, je zaměřen více na kybernetickou bezpečnost. Hodnoceny budou automaticky všechny obce s rozšířenou působností (ORP) v krajích, které se přihlásily.

24.10.2023 - HACKATHON zná vítěze

HACKATHON – kreativní událost zaměřenou na tvorbu originálních nápadů vedoucích ke zlepšení kvality života v olomouckém regionu proběhl minulý víkend. Úkolem účastníků bylo za pomoci dodaných otevřených dat, navrhnout, vytvořit a odprezentovat vlastní řešení různých tematických oblastí (např. mobilita, bezpečnost, infrastruktura, životní prostředí, udržitelnost, kultura).

18.10.2023 - V pátek 20. 10. 2023 začíná třídenní HACKATHON

Účastníci budou nejprve seznámeni s pravidly, otevřenými daty a nabízenými tématy: • Energetická spotřeba Univerzity Palackého v Olomouci • Optimalizace cyklotras města Olomouc • Obce Olomouckého kraje – kde žít, kde investovat? • Atraktivita Olomouckého kraje v oblasti vědy, výzkumu a inovací • Vlastní téma

26.09.2023 - Digitální občanský průkaz v mobilu – eDoklad

Vláda schválila novelu zákona o právu na digitální služby, která zavádí eDoklad – tedy možnost uložit občanku a další průkazy do mobilu. Návrh novely je k dispozici na portálu VeKLEP a čeká jej ještě schválení parlamentem. Novela zavádí pojem „digitální stejnopis průkazu“ a definuje potřebnou infrastrukturu a procesy pro poskytování, používání a ověřování digitálních stejnopisů průkazů. Průkazem je možné prokazovat totožnost a případně jiné skutečnosti (libovolný průkaz, který má obraz v některém z agendových systémů).

12.09.2023 - 20.–22. 10. 2023 proběhne třídenní HACKATHON zaměřený na originální nápady vedoucí ke zlepšení kvality života

Jedná se o 48 - hodinovou intenzivní kreativní událost zaměřenou na tvorbu originálních nápadů vedoucích ke zlepšení kvality života v olomouckém regionu. Úkolem účastníků bude v týmu, nebo samostatně, pod dohledem zkušených mentorů a za pomoci dodaných otevřených dat, navrhnout, vytvořit a odprezentovat vlastní, nebo předpřipravené, kreativní řešení zasazené do různých tematických oblastí (např. mobilita, bezpečnost, infrastruktura, životní prostředí, udržitelnost, kultura).

01.08.2023 - Odemykání mobilních zařízení

Nastavení odemykání mobilních zařízení bychom neměli podceňovat. Uzamčené zařízení nám v krizových situacích poskytne čas jednat. Služební mobilní zařízení mohou být chráněna pojistkou pro případ ztráty, která umožní jejich dohledání nebo vzdálenou správu, promazání atp.