Archiv aktualit

30.11.2022 - Odbor informatiky prezentoval na konferenci Otevřená data 2022

28. listopadu 2022 proběhla na Akademii veřejného investování MMR konference Otevřená data 2022. Byla zaměřena na legislativní novinky, komunikaci mezi poskytovateli a uživateli, využívání otevřených dat v praxi.

15.11.2022 - Hesla a přihlašovaní

Bezpečná hesla Bezpečné heslo by mělo mít alespoň 12 znaků, mělo by obsahovat velká i malá písmena, číslice a speciální symboly jako třeba +*? $. Pozor by si uživatelé měli dát na před¬vídatelné pozice. Když se velké písmeno umístí na začátek a číslice naopak na konec hesla, usnadní to útočníkovi práci. Nevhodná jsou jednoduchá hesla, například Heslo1234, Novák89, Alík2010. Tato hesla může útočník uhádnout v rámci vteřin.

03.11.2022 - Koncepce (open)datového portálu Olomouckého kraje

Olomoucký kraj zadal zpracování „Koncepce (open)datového portálu Olomouckého kraje. Koncepci zpracovala katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

18.10.2022 - NÚKIB spustil vzdělávací pomůcku určenou seniorům

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zveřejnil vzdělávací pomůcku určenou seniorům s názvem „Pomůcka SENIOR“. Jejím cílem je zvýšit osobní bezpečnost seniorů při využívání internetu a je užitečná především pro rozpoznávání škodlivé elektronické komunikace.

04.10.2022 - Koho se týkají nové povinnosti směrnice o kybernetické bezpečnosti – NIS2

Dosavadní regulace kybernetické bezpečnosti byla v České republice koncipována pro poměrně úzkou skupinu několika stovek nejdůležitějších a nejvýznamnějších organizací s velkým dopadem na celou společnost. Směrnice NIS2 přináší nový pohled na tuto problematiku.

20.09.2022 - Nová směrnice Evropská unie o kybernetické bezpečnosti – NIS2

Evropská unie již v roce 2016 přijala směrnici o bezpečnosti sítí a informací, tzv. směrnici NIS (Network and Information Security). V České republice již v té době existoval zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a proto muselo dojít k jeho novelizaci. Velkou výhodou pro Českou republiku bylo, že jako jeden z mála členských států měla v této oblasti díky zmíněnému zákonu zkušenosti, a proto také mohla významně přispět k obsahu první směrnice NIS.

02.05.2022 - Odbor informačních technologií zveřejnil ročenku za rok 2021

Odbor informačních technologií každoročně vydává ročenku. Poskytuje řadu zajímavých informací, které vypovídají o činnosti Odboru informačních technologií, službách, poskytovaných uživatelům Krajského úřadu Olomouckého kraje, organizacím zřizovaných Olomouckým krajem i veřejnosti.

14.04.2022 - Ministerstvo vnitra schválilo první čtyři poskytovatele veřejné části státního cloudu

Ministerstvo vnitra schválilo čtyři první poskytovatele komerční části státního cloudu. Ti státu budou moci nabízet cloudové služby (IaaS, Infrastructure as a service, infrastruktura jako služba, PaaS, Platform as a service, platforma jako služba i SaaS, Software as a service, software jako služba) pro systémy, které si stát nechce či nemůže provozovat sám ve státní části chystaného cloudu.

07.03.2022 - ZLATÝ ERB 2022 – prodloužení uzávěrky soutěže

Na základě několika žádostí zástupců měst a obcí, kdy minulý i tento týden je poznamenaný událostmi na Ukrajině, pořadatelé rozhodli o prodloužení uzávěrky soutěže. Přihlášky je tedy možné zasílat do pondělí 14. března do 14. hod. Ostatní termíny zůstávají v platnosti.

28.01.2022 - ZLATÝ ERB 2022 – ROČNÍK SLUŽEB – výrazná změna hodnotících kritérií

24. ročník Zlatého erbu 2022 se pořadatelé rozhodli na základě široké diskuze jak s hodnotiteli, tak se samotnými účastníky soutěže výrazně inovovat a zjednodušit hodnotící kritéria. Hodnotit se bude především informační hodnota pro občany a pro návštěvníky obce.

10.12.2021 - PF 2022

03.11.2021 - EGOVERNMENT THE BEST 2021

Magazín Egovernment pořádá už 16. ročník soutěže. Egovernment The Best 2021 je soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR.