Archiv 2017

Aktuality

24.06.2019 - Změna sídla Sdružení obcí střední Moravy

Číselníky

Soubor typu pdfČíselník-org-pro ÚSC a DSO-2016(220,2 kB)stáhnout

Legislativa

Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. - rok 2017 (457,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. - Příloha 2a - rok 2017 (1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. - Příloha 3a - rok 2017(327,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. - Příloha 3b - rok 2017 (142,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 220/2013 Sb. - rok 2017 (137,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 270/2010 Sb. - rok 2017 (118,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 Sb. - rok 2017 (406,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 Sb. - Příloha č. 2 - rok 2017 (445 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 Sb. - Příloha č. 3 - rok 2017 (366,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 Sb. - Příloha č. 5 - rok 2017 (161,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. - rok 2017 (508,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 1 - rok 2017 (410,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 2 - rok 2017 (305,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 3 - rok 2017 (366,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 4 - rok 2017 (226,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 5 - rok 2017 (454,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 6 - rok 2017 (168,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 410/2009 Sb. - Příloha č. 7 - rok 2017 (234,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon č. 250/2000 Sb. - úplné znění k 21. 2. 2017 (242,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - 2017(154,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání úč. knih - 2017(161,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřevodový můstek 2017 (ČÚS č. 702)(275,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 703 - Transfery - 2017(179,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky - 2017(163,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 705 - Rezervy - 2017(145,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřaz. pohledávek - 2017(159,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 707 - Zásoby - 2017(166,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - 2017(489,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - Příloha - 2017(790,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 709 - Vlastní zdroje - 2017(204,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 710 - Dlouh. nehmotný maj. a dlouh. hmotný maj. - 2017(197,7 kB)stáhnout

Informace ke konsolidaci státu

Soubor typu pdfVysvětlivky k výčtu konsolidovaných jednotek 28.4.2015(175,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVýčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2017 (1.3.2017)(14,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled změn roku 2017 oproti roku 2016 (1.3.2017)(383,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační manuál pro rok 2017(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 Seznam - kraj(159 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 Seznam - kraj(159,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 Seznam - město(164 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 Seznam - město(166,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 Seznam - DSO(152,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 6 PKP přehled stavu položek(306,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 PKP - přehled majetkových účastí(150,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 8 PKP - přehled majetkových účastí(134,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 9 PKP přehled stavu položek(420,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 10 PKP - vysvětlení významných částek(498,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 11 PKP - převodový můstek(337,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 12 PKP - převodový můstek(244,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPKP prezentace ze dne 4. 5. 2017(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPKP prezentace - Příloha č. 3a(634,2 kB)stáhnout


Poslední změna 24. 06. 2019 13:44:41