Archiv 2015

Aktuality

03.06.2015 - MF ČR - atributy PO

25.02.2015 - Účetní konsolidace státu

Výkaznictví/PAP

Soubor typu pdfMetodika tvorby PAP s vyznačením změn - 2015(585,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 k Metodice tvorby PAP 2015 - Partneři(426,7 kB)stáhnout

Legislativa

Soubor typu docxVyhláška č. 410/2009 Sb. ve znění pro rok 2015(139,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 (410/2009) - Rozvaha 2015(92,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsxPříloha č. 2 (410/2009) - Výkaz zisku a ztráty 2015(79,9 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsPříloha č. 3 (410/2009) - Přehled o peněžních tocích 2015(38 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsPříloha č. 4 (410/2009) - Přehled o změnách vlastního kapitálu 2015(38 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsxPříloha č. 5 (410/2009) - Příloha 2015(296 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsPříloha č. 6 (410/2009) - Přehled tvorby a použití fondu privatizace 2015(37 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsPříloha č. 7 (410/2009) - Směrná účtová osnova 2015(86 kB)XLS | PDF
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 Sb. ve znění pro rok 2015(562,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha 2a PAP - 2015(622,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha 3a PKP - 2015(307,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 312/2014 Sb. - 2015(414,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 k vyhlášce č. 312/2014(143,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 k vyhlášce č. 312/2014(443,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 k vyhlášce č. 312/2014(164,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 k vyhlášce č. 312/2014(143,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 k vyhlášce č. 312/2014(161,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZměny vyhlášky č. 5/2014 pro rok 2015(313,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech - rok 2015(82,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih - rok 2015 se změnami(87,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 703 Transfery - rok 2015 se změnami(119,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 704 Fondy účetní jednotky - rok 2015(91,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 705 Rezervy - rok 2015 se změnami(74,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek - rok 2015 se změnami(85,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 707 Zásoby - rok 2015 se změnami(89,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku - rok 2015 se změnami(263,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 709 Vlastní zdroje - rok 2015 se změnami(110,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 710 Dlouh. nehm. a dlouh. hmotný maj. - rok 2015 se změnami(122,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSdělení MF ČR k vyhlášce č. 5/2014 Sb.-26. 2. 2015(118,8 kB)stáhnout

Finanční zpravodaj

Soubor typu pdfFinanční zpravodaj 1/2015(280,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFinanční zpravodaj 2/2015(100,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFinanční zpravodaj 4/2015(64 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFinanční zpravodaj 7/2015(117,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFinanční zpravodaj 5/2014(145,8 kB)stáhnout

Metodika účetnictví

Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 703 Transfery - 16.3.2015(92,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 707 - 18. 3. 2015(90,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučené analytiky pro ÚSC a DSO rok 2015 - 23.3.2015(203,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika účtování OK pro rok 2015(169,2 kB)stáhnout

Prezentace

Soubor typu pptxÚčetnictví a výkaznictví 2015(187,3 kB)stáhnout

Informace ke konsolidaci státu

Soubor typu pdfKonsolidační manuál - verze 1.0(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka - verze 1.0(714,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčetní konslidace státu(204,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační vyhláška státu(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidace obce a DSO(214,6 kB)stáhnout


Poslední změna 10. 05. 2016 08:03:21