Archív 2014

Výkaznictví/PAP

Soubor typu pdfMetodika Křížových kontrol PAP - 17. 12. 2014(561,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled vazeb KRK - 17. 12. 2014(17,5 kB)XLSX | PDF
Soubor typu docxInformace MFČR o změnách v metodice KRK - 17. 12. 2014(14,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfMetodika tvorby PAP 2014(553 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 k Metodice tvorby PAP 2014 - Partneři(425,8 kB)stáhnout

Legislativa

Soubor typu pdfVyhláška č.410/2009 Sb. s vyznačením změn pro rok 2014(448,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxČÚS č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dl. hmotný majetek - změny pro rok 2014(51,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxČÚS č. 709 - Vlastní zdroje - změny pro rok 2014(58,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - změny pro rok 2014(119,8 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxČÚS č. 707 - Zásoby -změny pro rok 2014(39,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - změny pro rok 2014(35,9 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxČÚS č. 705 - Rezervy - změny pro rok 2014(29,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky - změny pro rok 2014(28,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu docxČÚS č. 701- Účty a zásady účtování na účtech - změny pro rok 2014(27,8 kB)DOCX | PDF
Soubor typu xlsxPříloha č. 7 - Směrná účtová osnova pro rok 2014 (změny)(27,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsPřloha č. 6 - Přehled tvorby a použití fondu privatizace 2014(37 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsxPříloha č. 5 - Vzor pro rok 2014 (změny)(301,9 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsPříloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu 2014(38 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsPříloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích 2014(38 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsxPříloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty - vzor pro rok 2014 (změny)(68 kB)XLSX | PDF
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 - Rozvaha - vzor pro rok 2014(89,2 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfZákon o účetnictví s vyznačenými změnami pro rok 2014(352,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 2a k vyhlášce 383/2009 - pro rok 2014(311,4 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfVyhláška č. 383/2009 s vyznačením změn pro rok 2014(283,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfNovela vyhlášky č. 410/2009 Sb. (2014)(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon 410/2010 upravující zákon o účetnictví(63,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 5/2014 - výkazy o plnění rozpočtu(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační vyhláška státu(1,9 MB)stáhnout

Finanční zpravodaj

Soubor typu pdfFinanční zpravodaj 1/2014(214,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFinanční zpravodaj 2/2014(417,4 kB)stáhnout

Metodika účetnictví

Soubor typu xlsDoporučené analytiky pro ÚSC a DSO rok 2014 - 9.4.2014(190,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsxPřevodový můstek - rok 2014(15,9 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfMetodický pokyn k vyplnění č. 5 - mzdové náklady(471,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha část N - doplňující informace k vyplnění - 13. 10. 2014(16,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu pdfZměna věty pro zasílání účetních dat do automatu KÚ od 1. 1. 2014(75 kB)stáhnout
Soubor typu xlsMetodika účtování OK(282 kB)XLS | PDF
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - schvalovací vyhláška - 18. 2. 2014(126,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčtování na účtu ČNB od 1. 3. 2014 - 2. 4. 2014(74,4 kB)stáhnout

Prezentace

Soubor typu pdfPrezentace MF ČR k PAP č. 1 - 24. 9. 2014(165,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace MF ČR k PAP č. 2 - 24. 9. 2014(340,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPrezentace MF ČR k PAP č. 3 - 24. 9. 2014(170,3 kB)stáhnout
Soubor typu pptDaňová problematika obcí 2013 - 2014(740,5 kB)PPT | PDF
Soubor typu pptSeminář - obce 2014(374 kB)PPT | PDF


Poslední změna 09. 03. 2015 10:47:11