Archi.gov.cz: konečně jasné slovo k digitální kontinuitě

21. 10. 2019

Ministerstvo vnitra spustilo nový web o architektuře eGovernmentu. Vyjadřuje se na něm i k tomu, co a jak dělat s elektronickými dokumenty, aby si udržely svou průkaznost i po delší dobu.

3. října 2019 ministerstvo vnitra oznámilo zveřejnění příslušných dokumentů, dále konkretizujících celou informační koncepci našeho státu.

Co na archi.gov.cz najdete?

Najdete zde všechny dokumenty, které požaduje vládní usnesení. Tedy Metody řízení ICT veřejné správy ČR, Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický rámec a Národní architektonický plán. Kromě toho zde najdete i samotnou zastřešující Informační koncepci ČR, a navíc ještě Osnovu vzorové informační koncepce OVS a stručný Přehled klíčových zákonů týkajících se eGovernmentu.

Vše je dostupné i ke stažení ve formě souborů, coby „Navazujících dokumentů Informační koncepce ČR“, pro offline čtení.

Poměrně detailně zpracovaná je v rámci Národního architektonického plánu problematika digitální kontinuity. A to jak co do vymezení podstaty celého problému, který se za tímto klíčovým slovem skrývá, tak i co do nástinu možných řešení problému digitální kontinuity.

https://archi.gov.cz


Poslední změna 21. 10. 2019 07:32:17