Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2023

29. 06. 2022

Dne 27. června 2022 Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2023. Jedná se o jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021 – 2023.

Obsahem Akčního plánu je:

  1. Aktualizovaná síť sociálních služeb OK na daný rok;
  2. celkové náklady na poskytování sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky;
  3. plnění opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce včetně Evaluační zprávy o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK.

Dokument je zveřejněn na tomto linku.


Poslední změna 28. 06. 2022 07:31:08