8.1. Seznam hlavních dokumentů Olomouckého kraje

Odbor kancelář hejtmana

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor ekonomický

Odbor školství, sportu a kultury

Odbor majetkový, právní a správních činností

Odbor strategického rozvoje kraje

Územní plánování stavební řád

Regionální rozvoj

Odbor sociálních věcí

Odbor školství, sportu a kultury

Odbor zdravotnictví

Odbor životního prostředí a zemědělství


Poslední změna 03. 06. 2020 07:45:56