06_02_04_Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje (příjem žádostí od 13.1. - 27.1.2023)

Název

06_02_04_Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje

AnotaceZ dotačního titulu 4 mohou o finanční podporu na sportovní činnost žádat mládežničtí reprezentanti ČR, fyzické osoby, kteří mají bydliště v regionu Olomouckého kraje a zároveň reprezentují klub se sídlem v regionu Olomouckého kraje. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje.
Termín příjmu žádostí13.1. - 27.1.2023
Způsob podání žádostiZpůsob podávání žádostí o dotace je upraven v Zásadách a je pro všechny dotace stejný (čl. 3 část A odst. 4 Zásad).
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze fyzická osoba, která je blíže specifikována v pravidlech vyhlášeného dotačního titulu.
Okruh oprávněných žadatelů v dotačním titulu.pdf
Termín semináře5.1.2023
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
PravidlaPravidla dotačního titulu 06_02_04.pdf
Vzory smluvVzorová veřejnoprávní smlouva v dotačním titulu 06_02_04.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o poskynutí dotace v dotačním titulu 06_02_04.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníTabulka schválených dotací v DT4.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávyZávěrečná zpráva musí obsahovat označení příjemce, označení činnosti a stručné zhodnocení činnosti příjemce.

Kontakty

Ing. Monika Tomková

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 173 m.tomkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 921


Poslední změna 08. 12. 2023 13:43:41