06_02_02_Dotace na získání trenérské licence (příjem žádostí od 13.1. - 27.1.2023)

Název

06_02_02_Dotace na získání trenérské licence

AnotaceZ dotačního titulu 2 Dotace na získání trenérské licence je možné žádat o finanční podporu na zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení výdajů na úhradu poplatku k získání trenérského vzdělání. Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje. Je určen k částečnému pokrytí účastnického poplatku pro trenéry mládeže k získání trenérské licence.
Termín příjmu žádostí13.-27.1.2023 12:00
Způsob podání žádosti
Způsob podávání žádostí.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze fyzická osoba, která dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let, nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje. Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která nejpozději v roce podání žádosti o dotaci zahájila či zahájí studium na získání trenérské licence a uhradila či uhradí příslušný poplatek ke studiu.
Termín semináře5.1.2023
Místo seminářeKongresový sál KÚOK
PravidlaPravidla DT2.pdf
Žádost vzorVzor žádosti o poskytnutí dotace.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníSchválené dotace na získání trenérské licence 2023.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
Vzor závěrečné zprávy.pdf

Vzory veřejnoprávních smluv

Soubor typu pdfVzor vp. sml. na činnost fyz. os. nepodnik(485,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzor vp. sml. na činnost fyz. os. podnik.(498,6 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Naděžda Procházková

dotace v oblasti sportu a volného času
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 440 n.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 922


Poslední změna 22. 11. 2022 13:58:50