06_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti (příjem žádostí od 27.10. - 7.11.2022)

Název

06_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti

AnotaceCílem vyhlášeného dotačního titulu 06_01_01_Podpora celoroční sportovní činnosti je finanční podpora určená zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností členů klubu.
Termín příjmu žádostí27.10. - 7.11.2022 12:00
Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti.pdf
Oprávnění žadateléŽadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je: a) právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo b) právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.
Termín semináře25.10.2022
Místo seminářeKongr.sál KÚOK
PravidlaPravidla DT 1.pdf
Vzory smluvVzor veřejnoprávní smlouvy DT1.pdf
Žádost vzorVzor-žádosti-DT1.pdf
RAP – podání žádostihttps://www.olkraj.cz/portal/
Technická podporadotace@olkraj.cz

Ukončený dotační program/titul

VyhodnoceníTabulka schválených dotací DT 1 celoroční sportovní činnost 2023.pdf
RAP – vyúčtováníhttps://www.olkraj.cz/portal/
Vzor závěrečné zprávy
vzor-zaverecne-zpravy-k-vyuctovani-celorcnisportovnicinnost.docx

Kontakty

Lenka Buryánková DiS.

referent dotací
Odbor sportu, kultury a památkové péče
oddělení sportu a volného času
   585 508 557
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 920


Poslední změna 16. 10. 2023 08:16:30