Zpráva o hodnocení plnění Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2013

17. 04. 2014

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání 11. 4. 2014 schválilo Zprávu o hodnocení plnění Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2013 (viz zde). Zpráva obsahuje základní přehled toho, jak Olomoucký kraj v roce 2013 přispěl k plnění stanovených cílů. Zastupitelstvo také schválilo zahájení aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Aktualizace se bude provádět s ohledem na blížící se konec platnosti současného dokumentu a nové nastavení podpory regionu z prostředků EU.


Poslední změna 17. 04. 2014 14:37:39