56.1.

Předkládá: člen Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Marian Jurečka
člen Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Různé – Finanční situace poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji v roce 2019

Usnesení č. UZ/15/77/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí obtížnou finanční situaci poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji v roce 2019


 
2

vyzývá vládu ČR, aby bezodkladně řešila dofinancování sociálních služeb poskytovatelům v souladu se závěry Asociace krajů ČR k této problematice


 
3

žádá hejtmana Olomouckého kraje, aby v této záležitosti vedl intenzivní jednání s vládou ČR


 


Důvodová zpráva:

 

Ústní návrh na usnesení (Ing. Jurečka)