55.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána
náměstek hejtmana

JUDr. Květa Olašáková
právník úřadu

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Návrh změny stanov spolku Prostějov olympijský, z.s.

Usnesení č. UZ/15/76/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje změny stanov spolku Prostějov olympijský, z. s.:

a) změnu dosavadního názvu spolku Prostějov olympijský, z. s., na Národní sportovní centrum Prostějov, z. s.

b) změnu stanov spolku Národní sportovní centrum Prostějov, z. s./dosud Prostějov olympijský, z. s./, se sídlem Za Velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov, IČO: 04208480, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje výši a splatnost členského příspěvku Olomouckého kraje do spolku Prostějov olympijský, z. s., se sídlem Za Velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov, IČO: 04208480, dle důvodové zprávy


 
4

ukládá informovat o přijatém usnesení členy spolku

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 55.-DZ-Návrh změny stanov spolku Prostějov olympijský, z. s-OSKPP-Z29-04-2019.docx
Přílohy:
55.-Příloha č.1-Doh. o 2.změně stan sp.s d.n.Prostějov olympijský,z.s.-OSKPP-Z29-04-2019.docx
55.-Příloha č.2-Dohoda o 2. zm. stan. spolku Pr. ol. se změnami-OSKPP-Z29-04-2019.docx