34.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji

Usnesení č. UZ/15/50/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje úpravu Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2019 dle části A důvodové zprávy


 
3

schvaluje úpravu Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2019 dle části B důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 34. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.docx
Přílohy:
34. Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 k Programu 2019.docx