32.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/15/48/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje příjemcům pod pořadovým číslem 2, 4–7, 12–14, 16, 18–21, 23, 24 a 27 na účel a ve výši dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje příjemcům pod pořadovým číslem 1, 3, 5 a 53 na účel a ve výši dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje příjemcům pod pořadovým číslem 12, 14, 18, 24, 41, 48 a 49 na účel a ve výši dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
5

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje s příjemci dotací, dle bodu 2, 3 a 4 usnesení, ve znění veřejnoprávních smluv schválených usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/64/2018 ze dne 17. 12. 2018


 
6

nevyhovuje žádostem o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příjemci pod pořadovým číslem 1 a 17 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy, příjemci pod pořadovým číslem 26, 27 a 37 dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
7

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje dle bodu 5 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


8

zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje


 


Důvodová zpráva: 32. - Dotační program pro sociální oblast 2019 - vyhodnocení_ZOK-OSV-29-4-2019.docx
Přílohy:
32. - Příloha č. 1 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 1 - anonymizovaná verze.xlsx
32. - Příloha č. 2 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 3 - anonymizovaná verze.xlsx
32. - Příloha č. 3 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 4 - anonymizovaná verze.xlsx
32. - Příloha č. 4 - Seznam žadatelů v rámci DT č.1,2,3 a 4 spad.do komp. rozh.ROK-anonym.verze.xlsx