14.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství
a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2017/2018

Usnesení č. UZ/15/29/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2017/2018 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá zaslat Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2017/2018 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a zveřejnit ji na webových stránkách Olomouckého kraje

T: ihned

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 14.-DZ-Výr. zpr. o stavu a rozvoji vzděl. soust. v OK za šk. rok 2017-18-OŠM-Z29-04-19.docx
Přílohy:
14.-Příloha č.01-Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzděl.soust. v OK 2017-2018-OŠM-Z29-4-19.docx