12.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Kateřina Suchánková, MBA
ředitelka KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Smlouva na provozní soubor Sever s dopravcem České dráhy, a.s.

Usnesení č. UZ/15/20/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o schválení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy pro provozní soubor Sever s dopravcem České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 – Nové Město, IČO: 70994226


 


Důvodová zpráva: 12. Smlouva na provozní soubor Sever s ČD-KIDSOK-Z-29.4.19.docx