4.

Předkládá: předsedové výborů zastupitelstva
Zpracoval: předsedové výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/15/4/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje:

a) Zápis z 10. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 6. 2. 2019

b) Zápis z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 2. 2019

c) Zápis z 11. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 20. 2. 2019

d) Zápis z 12. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 27. 2. 2019


 


Důvodová zpráva: 4 - Zápisy ze zasedání výborů ZOK 29-04-2019.docx
Přílohy:
1.4. Příloha č. 01 V-Z zápis č. 10.docx
1.4. Příloha č. 02 V-Z usnesení č. 10.docx
1.4. Příloha č. 03 V-F zápis č. 11.docx
1.4. Příloha č. 04 V-F usnesení č. 11.docx
1.4. Příloha č. 05 V-RR zápis č. 11.docx
1.4. Příloha č. 06 V-RR usnesení č. 11.docx
1.4. Příloha č. 07 V-VVZ zápis č. 12.docx
1.4. Příloha č. 08 V-VVZ usnesení č. 12.docx