3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Usnesení č. UZ/15/3/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období


 


Důvodová zpráva: 3. - Zpráva o činnosti ROK-ZOK 29-04-19 - OKH.docx
Přílohy:
3. - Příloha č. 01-USNESENÍ 60 ROK 25-02-2019_str 2-5.docx
3. - Příloha č. 02-USNESENÍ 61 ROK 18-03-2019_str 6-48.docx
3. - Příloha č. 03-USNESENÍ 62 ROK 01-04-2019_str 49-103.docx
3. - Příloha č. 04-USNESENÍ 63 ROK 15-04-2019.docx