2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/15/2/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 29. 4. 2019 dle důvodové zprávy


 
2

prodlužuje termíny plnění svých usnesení dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 2. - Kontrola plnění usnesení ZOK 29. 4. 2019.docx