1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

Usnesení č. UZ/15/1/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje předložený program 15. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 29. 4. 2019


 


Důvodová zpráva: 1 - návrh programu ZOK 29-04-19 - aktualizace po ROK 29-04-2019.docx