45.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Rezignace na funkci člena Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje a volba nového člena výboru

Usnesení č. UZ/3/62/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2bere na vědomí rezignaci paní Jany Halvadžievové k datu 15. 2. 2017 dle důvodové zprávy
 
3zvolilo PaedDr. Jiřího Kremlu členem Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje s účinností od 27. 2. 2017

 
4ukládá vyhotovit novému členu výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje jmenovací dekret

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 45.-rezignace na člena výboru-OTH-ZOK 27-2-2017-DZ.doc