44.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – podpora sportovních akcí

Usnesení č. UZ/3/61/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje navýšení objemu finančních prostředků alokovaných na realizaci Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji 2017 – dotačního titulu Podpora sportovních akcí o 2 500 000 Kč dle důvodové zprávy
 


Důvodová zpráva: 44.-DZ-Rozpočet OK 2017-podp. sport. akcí-OŠSK-Z27-2.2017.doc