43.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Ing. Miroslav Kubín,
vedoucí odboru veřejných zakázek a investic

Mgr. Olga Fidrová,
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – nové investice

Usnesení č. UZ/3/60/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje aktualizovaný návrh realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
 
3schvaluje návrh realizace nových investic dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy
 
4schvaluje financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů a nových investic dle důvodové zprávy
 
5bere na vědomí zahájení jednání o zajištění finančních prostředků na spolufinancování a předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských fondů dle důvodové zprávy
 


Důvodová zpráva: 43. Rozpočet OK 2017 - nové investice - ZOK 27.2.2017 - DZ.doc
Přílohy:
43. Příloha č. 1 - Projekty OK spolufinancované z evropských fondů - ZOK 27.2.2017.xlsx
43. Příloha č. 2 - Rozpočet OK 2017 - nové investice - ROK 27.2.2017.xls
43. Příloha č. 3 - Souhrnná tabulka projektů EU financování 2017-ZOK-27.2.2017.xlsx