40.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Zastoupení Olomouckého kraje ve zřizovaných a spolupracujících subjektech

Usnesení č. UZ/3/57/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
 
2zvolilo Ladislava Oklešťka
Ing. Jana Zahradníčka
Mgr. Jiřího Zemánka
Bc. Pavla Šoltyse, DiS.
Ing. Milana Klimeše
Ing. Mgr. Martina Kučeru, MBA, MPA
RNDr. Ladislava Šnevajse
Ing. Michala Symerského
členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
3zvolilo Ladislava Oklešťka členem Valného shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy
Bc. Pavla Šoltyse, DiS., členem Dozorčí Rady Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o. dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 40.-informace o zastoupení OK v orgánech-OTH-ZOK-27-2-2017-DZ.docx