38.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Lucie Štěpánková, MBA.
ředitelka

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 27. 2. 2017

Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/3/55/2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu.

T: ihned


2schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje dle důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2017
 
3ukládá zabezpečit proplácení náhrad cestovních výdajů členům Zastupitelstva Olomouckého kraje dle schválených "Zásad"

T: průběžně

O: Rada Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 27 02 2017_ZOK_DZ-Poskytování cestovních náhrad členům ZOK.doc
Přílohy:
27 02 2017_ZOK_Příloha č. 1 - Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZOK.doc